You are here

Стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2014

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів та його підвідомчими організаціями розроблені відповідні плани заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам.

Крім того, з метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013  та відповідно до Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 10.06.2013 р. № 171-р та наказу Миколаївського облводресурсів від 09.04.2014 № 24 здійснюються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. У І півріччі 2014 році передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених к попередні роки.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2014 року управліннями проведено 17 закупівель та укладено 20 договорів.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Для забезпечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсів та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Так за І півріччя 2014 року направлено 4 претензії.

Забезпечуються заходи, спрямовані на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості. Так у І півріччі 2014 року до суду подано 7 позовів щодо стягнення дебіторської заборгованості у сумі 369,5 тис. грн.

Ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117» Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

У І півріччі 2014 року відповідно  до плану діяльності з внутрішнього аудиту обводресурсів проводився фінансовий аудит  Снігурівського УВГ на тему «Оцінка стану ефективності енергозбереження».

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується вчасний розгляд звернень та запитів. Так за І півріччя 2014 року надійшло 4 запити, на які вчасно надавалася відповідь.

Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна. Так за І півріччя виявлено 3 факти крадіжок, по яким ведуться слідчі дії.

Питання про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами та зміна в антикорупційному законодавстві облводресурсами разом з підвідомчими організаціями  розглядалися на засіданні колегії 26.06.2014 р. Крім того, серед працівників ведеться роз'яснювальна робота про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, розглядаються питання реалізації державної антикорупційної політики, внесення змін до законодавчих актів на виробничих нарадах, навчаннях.

Про обмеження, встановлені Законом працівники облводресурсів та його підвідомчих організацій ознайомлені і попередженні.

З 01.01.2014 року в облводресурсів та його підвідомчих організаціях введені посади  - інспектора з питань запобігання та виявлення корупції, які в свою чергу відповідно до ст. 12 Закону України «Про запобігання та протидії корупції»  провели перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік щодо своєчасності подання, на наявність конфлікту інтересів та логічного та арифметичного контролю. За результатами перевірок порушень не виявлено.

Крім того, за І півріччя 2014 р. в підвідомчих організаціях  відповідними правоохоронними органами були проведені ряд перевірок щодо додержання та виконання вимог антикорупційного законодавства.

 Так за результатами проведеної у квітні 2014 році перевірки у Вознесенському МУВГ було складено протокол відносно начальника управління Сергієнка В.Є. за ч.1 ст. 172-7 КУпАП. За рішенням апеляційного суду Миколаївської області від 30.05.2014 року провадження по адміністративне корупційне правопорушення по справі закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

За результатами перевірок у Миколаївському облводресурсів та Миколаївському МУВГ порушень не виявлено.