You are here

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у 2013 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та систематизації роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, в Миколаївському облводресурсів та його підвідомчих організаціях у 2013 році забезпечується виконання плану заходів.

            Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за 2013 управліннями проведено 28 процедур, з яких 31 укладено договорів.

Для ефективного забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів до державного бюджету проводиться оренда державного майна та укладено 7 договорів оренди (ЖУВГ – 3, СУВГ – 1, ММУВГ – 3).

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників господарських договорів.

Забезпечується періодичний розгляд на навчаннях та нарадах антикорупційного законодавства. Так юридичними службами  проведено 12 навчань. 

Забеспечується виконання планів проведення внутрішнього аудиту. Так у 2013 році провелося  3 аудиторські перевірки (ЖУВГ, СУВГ, ССГМП).

Крім того, забезпечується реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45 та виконання Указу Президента України  від 23.04.2013 р. № 229/2013 «Про план заходів щодо реалізації у 2013 р. положень Стратегії держаної кадрової політики на 2010-2020 роки» щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

На колегіях Миколаївського обласного управління водного господарства від 26.07.2013 р. та 29.11.2013  були розглянуті питання дотримання законодавства щодо боротьби  з корупційними проявами та службовими злочинами, особлива увага приділялася внесенню змін до антикорупційного законодавства.

При підведенні підсумків за результатами роботи 2013 року в підвідомчих організаціях Миколаївського облводресурсів відповідними органами було здійснено перевірки у сфері протидії корупції. За результатами перевірки у Баштанському МУВГ складено протокол про адміністративне порушення за статтею 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів), однак за рішенням суду адміністративне провадження закрито із-за відсутності складу адміністративного правопорушення.  За результатами перевірки у Снігурівскій ГГМП прокуратурою  винесено подання до облводресурсів про усунення порушення щодо роботи обмеження близьких осіб з наявністю конфлікту інтересів. Рішенням окружного адміністративного суду скасовано вимогу прокурора щодо її виконання.