You are here

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у І півріччі 2013 року

                З метою систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забеспечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною программою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 18.03.2013 р. № 40 Миколаївським облводресурсів та підвідомчих організацій затверджені заходи на 2013 рік щодо запобігання корупційним і злочинним проявам (наказ облводресурсів  від 01.04.2013 р. № 24).

               Крім того, з метою забеспечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013 Миколаївським облводресурсів затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. (наказ № 45 від 19.06.2013 р.).

               Для забеспечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсах та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2013 року управліннями проведено 15 процедур, з яких 20 укладено договорів.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. Укладено 6 договорів оренди.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

               Питання про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами облводресурсами разом з підвідомчими організаціями  розглядалися на засіданні колегії 26.07.2013 р. Крім того, серед працівників ведеться розяснювальна робота про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами та розглядаються питання реалізації державної антикорупційної політики, внесення змін до законодавчих актів на виробничих нарадах, навчаннях.

               Забезпечується відкритість та прозорість у фінансовій діяльності, а також  висвітлювання роботи щодо запобігання службовим злочинам через запроваджену на веб-сайті рубриці « Запобігання проявам корупції».

               У ІІ півріччі 2013 року відповідно  до плану діяльності з внутрішнього аудиту обводресурсів проводився фінансовий аудит  Жовтневого МУВГ на тему «Оцінка стану внутрішнього контролю та відповідність використання товарно-матеріально цінностей» та розпочато фінансовий аудит у Снігурівському УВГ.

Про обмеження, встановлені Законом посадові особи облводресурсів та його підвідомчих організацій були ознайомлені і попередженні.

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вчасно подані за місцем роботи.

Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок державного майна та ефективного збереження майна. Так за І півріччя виявлено 6 фактів крадіжок, по яким ведуться слідчі дії.

Систематично кожного місяця до Держводагентства подається інформація щодо стану перевірок у сфері протидії корупції відповідними органами.