You are here

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції у 2014 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями у 2014 році забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. За 2014 рік передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за 2014 рік управліннями проведено 33 закупівель та укладено 34 договорів.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Для забезпечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсів та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснювалися заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Так за 2014 рік направлено 71 претензію.

Забезпечуються заходи, спрямовані на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості. Так за 2014 рік до суду подано 2 позови щодо стягнення дебіторської заборгованості у сумі 115,7 тис. грн. та 1 позов щодо стягнення матеріальної шкоди у сумі 32,7 тис. грн.

Ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

За 2014 рік відповідно  до плану діяльності з внутрішнього аудиту обводресурсів проводилися фінансові аудити відповідності  Снігурівського УВГ, Жовтневого УВГ на тему «Оцінка стану ефективності енергозбереження».

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушень, пов'язаними із корупцією забезпечується відкритість та прозорість у фінансовій діяльності шляхом висвітлювання роботи щодо запобігання службовим злочинам через запроваджену на веб-сайті рубрику «Запобігання проявам корупції».

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується вчасний розгляд звернень та запитів. Так за 2014 рік надійшло 5 запитів, на які вчасно надавалася відповідь.

Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна. Так за 2014 рік виявлено 8 фактів крадіжок, по яким ведуться слідчі дії.

Питання про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами та зміна в антикорупційному законодавстві облводресурсами разом з підвідомчими організаціями  розглядалися на засіданні колегії 26.06.2014 р. та 26.12.2014 р. Крім того, серед працівників ведлася роз'яснювальна робота про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, розглядалися питання реалізації державної антикорупційної політики, внесення змін до законодавчих актів на виробничих нарадах, навчаннях.

Про обмеження, встановлені Законом працівники облводресурсів та його підвідомчих організацій ознайомлені і попередженні.

З 01.01.2014 року в облводресурсів та його підвідомчих організаціях введені посади  - інспектора з питань запобігання та виявлення корупції, які в свою чергу відповідно до ст. 12 Закону України «Про запобігання та протидії корупції»  провели перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік щодо своєчасності подання, на наявність конфлікту інтересів та логічного та арифметичного контролю. За результатами перевірок порушень не виявлено.

Крім того, за 2014 р. в підвідомчих організаціях  відповідними правоохоронними органами були проведені 3 перевірки щодо додержання та виконання вимог антикорупційного законодавства.

 Так за результатами проведеної у квітні 2014 році цільової перевірки у Вознесенському МУВГ було складено протокол відносно начальника управління Сергієнка В.Є. за ч.1 ст. 172-7 КУпАП. За рішенням апеляційного суду Миколаївської області від 30.05.2014 року провадження по адміністративне корупційне правопорушення по справі закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

За результатами перевірок у Миколаївському облводресурсів та Миколаївському МУВГ порушень не виявлено.