You are here

Запобігання корупції

Про стан виконання

плану заходів щодо запобігання

та протидії корупції у 2016 році

На виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Державному агентстві водних ресурсів України на 2016 рік надаємо інформацію про стан справ щодо запобігання корупції.

Південно-Бузьким БУВР та його підвідомчими організаціями у відповідності до розроблених та затверджених антикорупційних програм та планів заходів щодо запобігання корупції у водогосподарських організаціях на 2016 рік забезпечувалося виконання заходів, передбаченими програмою та безпосередньо проводилися робота по запобіганню корупції.

На виконання антикорупційних заходів забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§   до відома посадових осіб та всіх працівників доводилася інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§   періодично проводилися для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§   під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджувалися про спеціальні обмеження та ознайомлювалися із Антикорупційною програмою;

§   працівники водогосподарських організацій повідомлялися про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§   працівники водогосподарських організацій повідомлялися про подання у 2017 році декларацій шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті  Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

§   здійснювався внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§   вівся посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§   здійснювався аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§    з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§   з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів велося безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель та проводилися відповідні закупівлі;

§   з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювався контроль за станом використання майна  працівниками апарату Південно-Бузького БУВР та водогосподарських організацій;

§   вівся дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§   по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснювалися заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§   вівся контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§   відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§   велася співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також велася співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна

§   відповідними органами проводилися перевірки за додержанням вимог Закону України «Про запобігання корупції», за результатами яких складено відносно двох посадових осіб протоколи про вчинення корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП. За результатами розгляду проваджень справи закриті у зв’язку з відсутністю в їх діях складу адміністративного правопорушення;

§   на виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2016 рік, затвердженого Головою Держводагентства, Південно-Бузьке БУВР систематично інформувало керівництво та юридичний сектор  Держводагентства про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції у водогосподарських організаціях

Стан виконання плану заходів та антикорупційних програм

щодо запобігання корупційним і злочиним проявам

у водогосподарських організаціях за І півріччя 2016 рік

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 268, систематизації у 2016 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, впровадження механізмів попередження корупції водогосподарськими організаціями Південно-Бузького БУВР у відповідності затверджених планів заходів та антикорупційних програм здійснюються заходи по дотриманню вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин,також зменшення рівня корупції шляхом забезпечення та дотримання вимог антикорупційного законодавства.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів. Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. Укладено 9 договорів оренди. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2016 року управліннями проведено 13 закупівель з яких  1 процедура відмінена. Укладено 19 договорів.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

Забезпечуються заходи, спрямовані на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості. Так за І півріччя 2016 року направлено 2 претензії. Позовів  до суду подано 1 щодо стягнення дебіторської заборгованості. Ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117» Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

    У І півріччі 2016 року відповідно  до плану діяльності з внутрішнього аудиту Південно-Бузького БУВР проводився фінансовий аудит  Південно-Бузького БУВР на тему «Аудит ефективності оптимізації структури Держводагентства, проблемних питань фінансування водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році».

     З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушень, пов'язаними із корупцією забезпечується відкритість та прозорість у фінансовій діяльності шляхом висвітлювання роботи щодо запобігання службовим злочинам через запроваджену на веб-сайті рубрику «Запобігання проявам корупції».

      Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується вчасний розгляд звернень та запитів. Так за І півріччя 2016 року надійшло  5 запитів на публічну інформацію.

      Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах органів прокуратури. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна.

     Періодично проводяться для працівників водогосподарських організацій навчання, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій. На періодичних виробничих нарадах, колегіях начальників підвідомчих організацій висвітлюються питання щодо врегулювання спірних питань антикорупційного законодавства щодо обмежень спільної роботи близьких осіб, що можуть породжувати реальний конфлікт інтересів, що є предметом перевірок правоохоронних органів. Інспекторами з протидії корупції спільно з представниками місцевого самоврядування та силових структур приймають участь у семінарах, виїзних міжфракційних засіданнях МДО «Депутатський контроль».

      26 липня 2016 року було проведено засідання колегії Південно-Бузького БУВР з керівниками підвідомчих водогосподарських організацій, одним із питань якого було висвітлення стану виконання плану заходів та антикорупційних программ щодо запобігання корупційним і злочиним проявам  у водогосподарських організаціях за І півріччя 2016 рік та проінформовано про новації в антикорупційному законодавсті.

      З І півріччя інспекторами з питань запобігання та виявлення корупції, які у відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції»  при проведенні перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік щодо своєчасності подання, на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

    За І півріччя в підвідомчих організаціях  відповідними правоохоронними органами були проведені  3 перевірки спрямовані  на додержання та виконання вимог антикорупційного законодавства, за результатми яких складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення щодо конфлікту інтересів пов'язаний з роботою близьких осіб. Рішеннями судів справи закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

      Комплекс організаційних і практичних антикорупційних заходів та профілактики корупційних проявів знаходитися на постійному контролі. План заходів забезпечується на належному рівні, тому що результатом його виконання є результати  проведених перевірок правоохороними органами.

 Виїзне засідання МДО «Депутатський контроль»

26 травня в Миколаєві в сесісійні залі Миколаївської обласної державної адміністрації відбулося виїзне засідання МДО «Депутатський контроль», на якому офіційно відкрили регіональне представництво об’єднання. Спільно з представниками місцевого самоврядування та силових структур присутні обговорили стан антикорупційної боротьби у регіоні та визначити подальші плани роботи.

Участь у заході взяли народні депутати України, члени МДО «Депутатський контроль»: Максим Поляков, Тарас Кремінь, Ірина Сисоєнко, Борис Козир, Євген Дейдей, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол та Голова ГО «Депутатський контроль» Вадим Руденко.

До зібрання долучилися представники органів місцевої влади: Голова Миколаївської ОДАВадим Меріков,  міський голова Олександр Сєнкевич, прокурор Миколаївської областіВ’ячеслав Кривов’яз, а також представники силового блоку, бізнесу та громадські активісти, державні органи влади, організаціъ, підприємства та установи. Антикорупційне засідання викликало справжній фурор в області. На зустріч з народними депутатами, членами «Депутатського контролю» прийшли понад 250 осіб. Серед запрошених була і головний юрисконсульт (інспектор із запобігання та протидії корупції) Південно-Бузького БУВР Куніна С.

На початку зустрічі Голова ГО «Депутатський контроль» Вадим Руденко ознайомив присутніх з принципами роботи об’єднання та доповів про результати діяльності за 1,5 роки:

«Завдяки об’єднаним зусиллям членів «Депконтролю» вже більше 30 чиновників-корупціонерів звільнені з посад, за фактами злочинів відкрито 45 кримінальних проваджень. На розгляді у парламенті знаходиться більше 40 законопроектів, які знімають точки корупції в різних сферах людської діяльності. На сьогодні, у різних регіонах України вже активно працюють місцеві представництва МДО, які ведуть прямий діалог з громадянами й надають нам реальну картину щодо стану корупції на місцях. Представники малого й середнього бізнесу об’єднуються навколо «Депконтролю». Адже ми відстоюємо права й інтереси підприємництва, захищаємо від рейдерства та чиновницьких посягань».

Вадим Руденко також додав, що лише спільними зусиллями та реальними методами боротьби можна досягти цілей. Головне – робити на благо народу та країни. «Депутатський контроль» завжди готовий допомогти, захистити й порадити. А якщо хтось скривдить, то обов’язково понесе покарання за свої дії.

Під час зустрічі Голова Миколаївської ОДА Вадим Меріков звернув увагу гостей на те, що більше 50% проблем вирішуються на місцевому рівні. Він подякував членам об’єднання за відкриття представництва і коротко розповів про стан справ у регіоні.

«Уже 2 роки триває наша активна робота і  процес реформування. Ми намагаємося повністю виконувати вказівки, адже хочемо, щоб усі – від чиновника до простого громадянина – жили за законом. У нас активна громада, яка не годуватиме бюрократичний апарат міських рад. Я особисто займаюся цим питанням і наголошу, що ми будемо скорочувати корумпованих чиновників, аби покращувати життя і суспільства, і країни».

У свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич додав, що побороти корупцію в Україні майже неможливо, але прагнути цього треба. І лише реформаторськими, активними діями слід зменшувати людський фактор: «Усі процеси, які наразі проводяться у міськраді, ми намагаємось електронізувати. Запровадження електронних систем виключить можливість чиновника брати участь у процесі  прийняття рішенняУ мене іноді не вистачає інструментів для боротьби з корупцією на місцевому рівні. Тому створення МДО «Депутатський контроль» у Миколаєві допоможе нам, працівникам місцевого самоврядування, налагодити ті способи й методи, які допоможуть нам боротися із корупцією як всередині, так і в судах, і в контролюючих органах.»

У ході виїзного засідання народний депутатчлен «Депутатського контролю» Максим Поляков закцентував увагу присутніх на антикорупційній роботі саме в регіонах та запевнив присутніх у дієвості роботи об’єднання. Адже на сьогодні надіслано багато депутатських звернень, відкрито кримінальних проваджень та захищено бізнес від рейдерства.

 «Депутатський контроль» відкриває свої представництва по всіх регіонах України. На Миколаївщині уже 8 регіональне представництво.

Адреса Миколаївського представництва: м. Миколаїв, вул. Карла Ліпхента, 9.

 

У Південно-Бузькому бассейновому управлінні водних ресурсів затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2016 рік, який затверджений начальником управління С. Письменним.

       

                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Начальник Південно-Бузького БУВР

                                                                            _______________ С.М. Письменний 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2016 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

     структурних             підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

       структурних           підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій 

 

С. Письменний

С. Куніна

А. Апостолова

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Південно-Бузьке БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

 Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

М. Павлова

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при Південно-Бузькому БУВР про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

      При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

  

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

  З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Південно-Бузького БУВР

    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

М. Павлова

      

9.

      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

М. Павлова

С. Куніна

 

10.

  

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

  

 М. Павлова (узагальнення даних)

  

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2016 рік у підвідомчих організаціях Південно-Бузького БУВР

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Південно-Бузького БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

      Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при Південно-Бузькому БУВР про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Південно-Бузького БУВР проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

         

О. Дзина

 

15.

      З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Південно-Бузького БУВР, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

М. Павлова

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті Південно-Бузького БУВР необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

 Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

       Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

 Керівники підвідомчих організацій

    А. Апостолова

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

        Проаналізувати стан виконання службовимиособами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік та подати відповідну інформацію керівництву Південно-Бузькому БУВР

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

 керівники підвідомчих організацій

А. Апостолова

 

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

  

С. Куніна

21.

  

         У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів,

 

 А. Апостолова

 

22.

      Систематично інформувати керівництво Південно-Бузького БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Головний юрисконсульт С. Куніна

 

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за 2015 рік.

На виконання доручення Держводагентства України від 09.09.2015 р. № 5299/10/11-15 Південно-Бузьким БУВР та його підвідомчими організаціями розроблено та затверджено Антикорупційні програми, які в свою чергу обговорені з працівниками водогосподарських організацій на зборах трудового колективу. Текст якої перебуває у відкритому вільному доступі на офіційних веб-сайтах  www.vodhoz.com.ua, та правових стендах водогосподарських організацій.

Проведено ряд заходів, розробивши та затвердивши кодекс етики та службової поведінки співробітників, положення про конфлікт інтересів та доведено до відома працівників. Проведена робота шляхом введення  в  договори, пов'язані  з господарською діяльністю водогосподарських організацій, стандартного антикорупційного застереження.

На виконання антикорупційних заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції. У листопаді на виробничих навчаннях проведені бесіди з питань запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень; обговорення щодо обмежень, встановлених антикорупційним законодавством; ознайомлення  співробітників  з  нормативними  документами,  що регламентують питання попередження та протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів  та   порядку  врегулювання     виявленого конфлікту інтересів та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель та проводяться відповідні закупівлі.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

Ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується вчасний розгляд звернень та запитів.

Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна.

В кінці грудня місяця проведений аналіз результатів роботи з протидії корупції. У грудні поточного року в Південно-Бузькому БУВР та підвідомчих організаціях відповідними правоохоронними органами не проводилися перевірки щодо додержання та виконання вимог антикорупційного законодавства.

Антикорупційна програма Миколаївського обласного управління водних ресурсів

Обговорено                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО       

зборами трудового колективу                                            наказ Миколаївського облводресурсів

протокол від «19» жовтня 2015 № 1                                 № 53 від 23.10.2015 року

 

Антикорупційна програма

Миколаївського обласного управління водних ресурсів

  Миколаїв 2015

  1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення.
  2. Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Миколаївського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів)
  3. Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в облводресурсів, усунення  корупційних  передумов  ведення господарської  діяльності,   формування негативного ставлення до проявів корупції.
  4. Антикорупційна програма розроблена на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ, Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки від 14.10.2014 р. № 1699 – VІІ.

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2015року

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями за І півріччя 2015 року забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. У І півріччі 2015 році передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

План заходів Миколаївського облводресурсів на 2015 рік

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Наказ облводресурсів

                                                                                                                від 18.03.2015  №  21

             План заходів

Миколаївського облводресурсів на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19)

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції у 2014 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями у 2014 році забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. За 2014 рік передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

Стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2014

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів та його підвідомчими організаціями розроблені відповідні плани заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам.

Крім того, з метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013  та відповідно до Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 10.06.2013 р. № 171-р та наказу Миколаївського облводресурсів від 09.04.2014 № 24 здійснюються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у 2013 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та систематизації роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, в Миколаївському облводресурсів та його підвідомчих організаціях у 2013 році забезпечується виконання плану заходів.

            Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за 2013 управліннями проведено 28 процедур, з яких 31 укладено договорів.

Для ефективного забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів до державного бюджету проводиться оренда державного майна та укладено 7 договорів оренди (ЖУВГ – 3, СУВГ – 1, ММУВГ – 3).

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників господарських договорів.

Забезпечується періодичний розгляд на навчаннях та нарадах антикорупційного законодавства. Так юридичними службами  проведено 12 навчань. 

Забеспечується виконання планів проведення внутрішнього аудиту. Так у 2013 році провелося  3 аудиторські перевірки (ЖУВГ, СУВГ, ССГМП).

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у І півріччі 2013 року

                З метою систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забеспечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною программою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 18.03.2013 р. № 40 Миколаївським облводресурсів та підвідомчих організацій затверджені заходи на 2013 рік щодо запобігання корупційним і злочинним проявам (наказ облводресурсів  від 01.04.2013 р. № 24).

               Крім того, з метою забеспечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013 Миколаївським облводресурсів затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. (наказ № 45 від 19.06.2013 р.).

               Для забеспечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсах та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2013 року управліннями проведено 15 процедур, з яких 20 укладено договорів.

Запобігання корупції

  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади запобігання і протидії корупції

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404)

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
}

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.