You are here

Огляд преси

Майбутнє  річок    - турбота спільна

Віддаючи належне річкам і джерелам,що їх живлять, Жовтневе управління водного господарства  постійно тримає у поле зору ситуацію, що складається на них,робить все можливе для підтримання життєдайних земних артерій у належному стані,облагороджує і захищає їх від надмірного антропогенного впливу.

Газета Народна трибуна від 22.10.2015 № 91-92 (9441)

Коли будуть дзвеніти джерела, буде битися и серце України!

 В смт.Березнегувате відроджене саме найстаріше джерело району – криниця «Клочанка». Знаходиться вона на березі річки Добра. Багато років ця криниця була джерелом чистої води для жителів селища. Єврейські поселенці,що жили в Березнегуватому називали його «Квал»,а саме поселення називалося Нагартав,що значить Добра вода. Так сталося,що останні 10 років,не проводилась очистка джерела,в результаті воно замулилось і зовсім зник тік води.

Газета Вісник Жовтневщини від 26 вересня 2015 року № 39 (9229)

Хід проведення поливів сільгоспкультур у 2015 році

В зв’язку зі зміною клімату, важко досягти нормальних урожаїв без застосування поливу, тому для вирішення цієї проблеми існують управління водного господарства.

Так, Жовтневим управлінням водного господарства у 2015 році укладено договорів на послуги з подачі води на зрошення на площу 5074 га з 9-ма водокористувачами. Поливний сезон 2015 року розпочався згідно графіків та заявок від водокористувачів (по Інгулецькій ЗС – полив розпочався з 13 травня). По Явкинській ЗС полив почався 5 травня, завдяки тому, що в 2014 р. було заакамульовано воду в Бармашівському ставку, подача води зі ставка здійснювалася до включення ГНС «Спаська».

Газета Народна трибуна від 2 вересня 2015 року № 77-80 (9429)

 До відома громадян! 

Березнегуватським УВГ взято проби та проведено ана­ліз якості води з джерел "Кло- чанка", "Богданка", "Йосипо- ве". Перевірка проводилася в лабораторії моніторингу вод м. Новий Буг по 20 параметрах. В результаті перевірки дослідже­них проб води, показники якості води, а саме: хлориди, жорсткість, сульфати, сухий залишок перевищують норми ГДК ДСаН ПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спо­живання людиною". Нормати­ви для питної води: хлориди < 350 мг/дм' (Богдан ка - 490, Йо- сипова - 415, Клочанка - 530), жорсткість < 10 мг-екв/дм1 (Богданка - 21,3, Иосипова- 18,8, Кл очанка - 22,4), сульфа­ти < 500 мг/дм' (Богданка - 571, Кл очанка - 670), сухий за­лишок < 1500 мг/дм1 (Богдднка - 1835, Йосипова - 1602, Кло- чанка - 2047). Рекомендуємо воду з вищевказаних джерел використовувати лише для технічних цілей.

І. АВРАМЕНКО, головний інженер БУГВ 

 

Сторінки