You are here

Якісний стан водних ресурсів басейну Південного Бугу в зоні діяльності Південно-Бузького басейнового управління за серпень 2017 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Гідрохімічний стан поверхневих вод в басейні Південного Бугу в серпні знаходиться на задовільному рівні з деякими негативними змінами  якості у верхів’ях басейну. Ці зміни пов’язані зі зростанням температури та літньою меженню. В цілому значення показників якості не сильно відрізняються від аналогічного періоду минулого року та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Характеристика стану якості поверхневих вод створів басейну Південного Бугу  в Хмельницькій області.

За результатами  моніторингу 5-ти створів басейну  р. Південний Буг у Хмельницькій  області, проведеного в  серпні  2017 року було виявлено:

1.Створ р. П. Буг, с.м.т.Чорний Острів, Мар’янівське водосховище.

Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р.П.Буг, с.м.т.Чорний Острів зменшилося у порівнянні з попереднім відбором у травні місяці від значення 4,17 мгО2/дм до 2,31 мгО2/дм3 ,  (нижня границя допустимих значень 4,0 мгО2/дм 3 ). Як і у попередніх пробах цього року, досить високим залишається вміст біогенного елементу  фосфору мінерального у вигляді  фосфатів, розчинених у воді (1,587мг/дм 3), перевищуючий ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. в 2,27 рази, при цьому вміст іншого біогенного елементу азоту мінерального у вигляді нітритів,нітратів та амонію незначний, абсолютне значення амонію 0,429 мг/дм 3 не перевищує ГДК. Вміст фосфатів збільшився у порівнянні з липнем цього року. Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,25 мгО2/дм3, який характеризує вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, збільшився  у порівнянні з показником минулого місяця (4,45 мгО2/дм 3) і перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. вже в 2,75 рази.

В цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016року та ІІ кварталом 2017 р.

2.Створ р. П. Буг,м.Хмельницький, Хмельницьке водосховище.

Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р. П. Буг,м.Хмельницький, Хмельницьке водосховище зменшилося у порівнянні з попереднім відбором у травні місяці від значення 9,24 мгО2/дм до 6,23 мгО2/дм3 ,  (нижня границя допустимих значень 4,0 мгО2/дм 3 ). Вміст  біогенного елементу азоту мінерального у вигляді нітритів, нітратів та амонію був незначний, та не перевищував ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. але у серпні місяці вміст амонію збільшився та вже перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. 1,55 рази. Вміст фосфатів незначно збільшився у порівнянні з ІІ кварталом цього року,але не перевищує ГДК. Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,5мгО2/дм3, який характеризує вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, збільшився  у порівнянні з показником за  травень ( тобто за ІІ квартал було 2,4 мгО2/дм 3) і перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. вже в 2,83 рази.В цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016року та ІІ кварталом 2017 р.

3.Створ р. П. Буг, с. Копистин, нижче м. Хмельницького.

Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р.П.Буг,

с. Копистин, нижче м. Хмельницького, дещо підвищилося у порівнянні з попереднім відбором у липні місяці від значення 1,59 мгО2/дм до 2,24 мгО2/дм3 , але ще не досягло нижньої границі допустимих значень (4,0 мгО2/дм 3 ). Як і у попередніх пробах цього року, досить високим залишається вміст біогенних елементів, а саме  амонію у воді (22,29 мг/дм 3), перевищуючий ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. в 17,28 раз, а також вміст нітритів, фосфатів та фосфору загального. Так абсолютне значення вмісту фосфатів збільшилось у порівнянні з липнем цього року. В цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016 року.

Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,88 мгО2/дм3, який характеризує вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, незначно зменшився  у порівнянні з показником минулого місяця (9,55 мгО2/дм 3).

4.Створ р. П. Буг,смт.Меджибіж, Меджибізьке водосховище.

Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р. П. Буг смт.Меджибіж, Меджибізьке водосховище, у порівнянні з попереднім відбором у травні місяці збільшилося  від значення 0,6 мгО2/дм до 5,22 мгО2/дм3, (нижня границя допустимих значень 4,0 мгО2/дм 3 ).Значне забруднення  біогенними елементами азоту мінерального у вигляді амонію, нітритів, та  фосфору постійно існує ,  але спостерігається  таке явище: в травні місяці вміст біогенного елементу азоту у вигляді  амонію 17,592 мг/дм 3 перевищував ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р.  в 13,63 рази, а зараз в серпні значно зменшився ,та не перевищує ГДК. А більш окислена форма цього елемента – нітрити збільшилися від 0,525 мг/дм до 1,432 мг/дм   фактично в 2,7 рази. Вміст нітратів залишився незначний. А міст фосфатів був дуже великий у ІІ кварталі ( 7,432 мг/дм  ), та ще й збільшився у порівнянні з ІІ кварталом цього року (10,154 мг/дм  ) в 1,37 рази, що перевищує ГДК в 14,51 рази.  Показник БСК5, абсолютне значення  якого 11,48 мгО2/дм3, який характеризує вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, також збільшився  у порівнянні з показником за  травень ( тобто за ІІ квартал було 5,0 мгО2/дм 3) і перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. вже в 3,83 рази.

В цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016 року та ІІ кварталом 2017 р.

5.Створ р. П. Буг, с. Щедрове, Летичівського р-ну, Щедрівське водосховище.

Вміст розчиненого кисню залишився на рівні значення минулого місяця. Вміст біогенних елементів  амонію, нітритів, нітратів на рівні минулих значень, не перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р., а вміст сполук   фосфору постійно  стабільно досить високий  та збільшився  у порівнянні з липнем місяцем цього року.

Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,03 мгО2/дм 3,  дещо збільшився у порівнянні з показником минулого місяця (7,6 мгО2/дм 3).

Проводячи тільки орієнтовне екологічне оцінювання за значеннями  загально-санітарних  хімічних  та окремих токсикологічних  показників, можна зробити висновок, що вода р. П.Буг в створах с.Копистин  нижче м.Хмельницького, р.П.Буг,с.м.т.Меджибіж, Меджибізьке водосховище відносяться до ІV класу якості, обмежено придатна, небажаної якості, а в створах р.П.Буг, с.м.т.Чорний Острів, Мар`янівське водосховище, м.Хмельницький,  Хмельницьке водосховище, та р.П.Буг с.Щедрове, Щедрівське водосховище – до ІІІ класу якості. Порівнюючи визначені показники зі значеннями гранично-допустимих концентрацій нормативів екологічної безпеки водних обєктів, що використовуються для потреб рибного господарства згідно Наказу Мінагрополітики та продовольства України №471 від 30.07.12р. (Нормативи ЕБВО від 30.07.12) можемо визначити, що якість води всіх  цих створів  не відповідає  нормативам ЕБВО від 30.07.12 по показниках БСК5, що характеризують вміст розчинених у воді органічних сполук та біогенних елементів.

 

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Вінницькій області.

За результатами серпневого моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Вінницькій області  було виявлено, що значення гідрохімічних показників залишились на рівні попереднього місяця з незначними змінами. Є часткове збільшення  вмісту розчиненого кисню в усіх створах на р. П. Буг. За значеннями інтегральної оцінки якості вода Південного Бугу відноситься до ІІ-ого класу, IV-ої категорії  та характеризується за станом як задовільна  та за ступенем чистоти – слабко забруднена. 

Значення гідрохімічних показників в серпні знаходилися в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БПК5 в усіх відібраних пробах, що перевищує ГДК (3,00 мгО2/дм3). Далі надається більш детальний опис ситуації за створами.

1.Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста:

Вміст кисню у воді збільшився в порівнянні з минулим місяцем і складає – 8,50 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 34,60 мгО2/дм3, що частково збільшився в порівнянні з минулим місяцем. Вміст амонію сольового складає 0,30 мг/дм3. Вміст фосфат –іонів складає 1,090 мг/дм3.

2. Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці:

Вміст розчиненого кисню у воді збільшився у порівнянні з минулим місяцем, і має значення 7,50  мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 33,70 мгО2/дм3, в порівнянні з минулим місяцем показник збільшився. Вміст амонію сольового  0,30 мг/дм3, вміст фосфат іонів складає 1,060 мг/дм3.

3. Питний водозабір м. Вінниця, вище міста:

Значення вмісту розчиненого кисню частково збільшилось і складає 8,10 мгО2/дм3. Показник ХСК складає 24,80 мгО2/дм3 його значення залишилось на рівні минулого місяця. Вміст амонію сольового 0,32 мг/дм3. Вміст фосфат іонів частково зменшився і складає 1,020 мг/дм3.

4. 500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища):

Вміст розчиненого кисню частково збільшився і складає 6,90 мгО2/дм3, в порівнянні зі значенням минулого місяця 5,0 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,46 мг/дм3. Показник ХСК має значення 33,70 мгО2/дм3. Вміст нітритів 6,0 мг/дм3. Вміст нітратів  складає 5,40  мг/дм3. Вміст фосфат – іонів складає 0,56  мг/дм3.

5. Питний водозабір м. Ладижин р. П.Буг, с. Маньківка :

 Вміст розчиненого у воді кисню складає 8,10 мгО2/дм3, значення збільшилось майже у 2 рази. Показник амонію сольового збільшився і складає 0,57 мг/дм3. Показник ХСК має значення 34,60  мгО2/дм3. Вміст нітрат – іонів складає 1,80 мг/дм3. Вміст фосфат-іонів складає 0,67 мг/дм3.

 

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Кіровоградській області.

1. р.Інгул, ліва притока р.П.Буг, питний водозабір, м.Кропивницький:

Вміст кисню у воді складає 7,19 - 7,26 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК, в порівнянні з минулим місяцем зменшився  з 37,00 мгО/дм3 до 29,00 мгО/дм3. Показник амонію сольового складає 0,27 – 0,41 мг/дм3.

2. р.Інгул с.Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та Кіровоградського ВКГ:

Вміст розчиненого у воді кисню мав значення 7,20 – 7,49 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складав 27,00 – 31,68 мгО/дм3. В порівнянні з минулим роком збільшився показник азоту нітратного з 28,96 мг/дм3 до 44,67 мг/дм3 та спостерігається зменшення показників мінерального фосфору з 3,15 мг/дм3 до 0,54 мг/дм3 і фосфору загального з 1,16 мг/дм3 до 0,22 мг/дм3.

3. р.Сугоклія, права притока р.Інгул, м.Кропивницький:

Якість води знаходилася на рівні минулого року, цього періоду. Значення вмісту розчиненого  у  воді  кисню складало 7,15 – 7,30 мгО2/дм3. Показник ХСК становив 32,00 – 36,94 мгО/дм3, вміст амонію сольового 0,34 – 0,42 мг/дм3.

4. р.Сухоклія, права притока р.Інгул, м.Бобринець, питний водозабір:

Якість води у цьому створі залишалася без суттєвих змін. Вміст розчиненого у воді кисню складав 7,20 – 7,34 мгО2/дм3. Показник амонію сольового – 0,46 - 0,51 мг/дм3. Показник ХСК мав значення 31,00 – 35,00 мгО/дм3.

5. р.Плетений Ташлик, права притока р.Чорний Ташлик, с.Новоолександрівка, технічний в/з:

Вміст розчиненого у воді кисню складав 7,52 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води  ХСК становив 34,00 мгО/дм3, вміст амонію сольового – 0,43 мг/дм3.

  1. р.Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха, питний водозабір, смт.Помічна:

Гідрохімічний склад показників якості води, в порівнянні з минулим роком, майже не змінився. Показник органічного  забруднення ХСК становив 40,00 мгО/дм3. Вміст  розчиненого у воді кисню складав 7,45 мгО2/дм3. Показник амонію сольового –   0,55 мг/дм3.

 

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Миколаївській області.

За результатами моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Миколаївській області за серпень 2017 року було виявлено, що значення показників розчиненого кисню у зазначених створах зменшилося порівняно з показниками, зафіксованими в липні. Біохімічне споживання кисню, показник фосфатів та марганцю дещо зросли у більшості створів. Показник хімічного споживання кисню істотно не змінився, окрім створу на р. Інгул у с. Привільне, де ХСК зменшилося майже у три рази. Показники заліза загального у створах на р. Синюха та на р. Інгул у с. Привільне збільшилися в порівнянні з липнем. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у більшості створів помітно незначне збільшення показників кольоровості та заліза загального. Значення розчиненого кисню зменшилось у всіх створах в 1,3 – 2,5 рази. В іншому гідрохімічний стан води у  створах по Миколаївській області залишився на рівні серпня 2016 року.

За значеннями інтегральної оцінки якості за поточний місяць за гідрохімічними показниками  вода Південного Бугу в Миколаївській області  відноситься до ІІ-ого класу, ІІІ-ої категорії  та характеризується за станом як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Виключенням є створ у с. Ковалівка, де вода належить до ІІ-ого класу, ІІ-ої категорії та є доброю за станом та чистою за ступенем чистоти. 

Значення гідрохімічних показників в серпні знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БСК5 (4,47 мгО2/дм3) у Софіївському водосховищі при ГДК (3,00 мгО2/дм3).

Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо створів  басейну

р. Південний Буг, проаналізованих протягом серпня 2017 року.

 

Таблиця 1 

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу протягом серпня 2017 р.

Назва створу

Дата відбору

Температура,

оС

Фактичні величини основних показників якості води

Р-ний кисень,

мгО2/дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон,

мг/дм3

БСК5, мгО2/дм3

ХСК,

мгО2/дм3

Залізо

заг.,

мг/дм3

Марга-нець,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

СанПіН   №4630-88

(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)

4,0

-

2,5

 

15,0

0,30

0,10

Нормативи ЕБВО від 30.07.12

-

-

1,29

3,0

50,0

-

-

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. П. Буг, с.м.т.Чорний Острів, Мар’янівське водосховище

07.08.2017

18,00

2,31

-

0,429

8,25

24,5

-

-

р.П.Буг,м.Хмельницький, Хмельницьке водосховище

07.08.2017

 

22,00

 

6,23

 

-

2,0

 

8,5

 

26,0

 

-

-

р. П. Буг, с.м.т.Чорний Острів, Мар’янівське водосховище

07.08.2017

18,00

2,31

-

0,429

8,25

24,5

-

-

р.П.Буг,с.Копистин,

нижче м.Хмельницького

07.08.2017

21,00

2,24

-

22,29

8,88

25,0

-

-

р.П.Буг,с.м.т.Меджибіж, Меджибізьке водосховище

07.08.2017

23,00

5,11

-

0,03

11,48

28,5

-

-

р.П.Буг,с.Щедрове,

Летичівського р-ну,на виході з Хмельницької області

07.08.2017

23,00

4,77

-

0,428

8,03

21,5

-

-

Вінницька область

Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста

18.08.2017

25,00

8,50

25,50

0,30

5,40

34,60

0,20

< 0,10

Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці

18.08.2017

25,00

7,50

18,0

0,30

5,0

33,70

0,17

< 0,10

Питний водозабір м. Вінниця, вище міста

18.08.2017

25,00

8,10

14,40

0,32

3,90

24,80

0,10

< 0,10

500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища)

18.08.2017

25,00

6,90

16,2

0,46

6,80

33,70

0,07

< 0,10

Питний водозабір м. Ладижин р. П.Буг, с. Маньківка

18.08.2017

25,00

8,10

9,30

0,57

5,20

34,60

0,03

< 0,10

Кіровоградська область

р. Інгул, ліва притока

р. П.Буг, питний водозабір,

м. Кропивницький

04.08.2017

28,80

7,26

13,72

0,41

30,69

3,00

< 0,10

-

р. Інгул с. Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та КП «Кіровоградське ВКГ»

04.08.2017

29,00

7,49

13,00

0,75

31,68

3,14

0,19

-

р. Сугоклія, права притока р. Інгул, м. Кропивницький

04.08.2017

29,20

7,15

11,92

0,34

36,94

3,47

< 0,10

-

р. Сухоклія, права притока р. Інгул,

м. Бобринець, питний водозабір

04.08.2017

28,5

7,20

11,74

0,51

31,00

3,25

< 0,10

-

р. Чорний Ташлик, ліва притока р. Синюха, питний водозабір, смт. Помічна

19.08.2017

30,60

7,45

15,17

0,55

40,00

3,61

< 0,10

-

р. Плетений Ташлик, права притока р. Чорний Ташлик,

с. Новоолександрівка, технічний водозабір

19.08.2017

29,80

7,52

13,54

0,43

34,00

3,14

< 0,10

-

Миколаївська область

 

р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір

м. Первомайськ, вище міста

08.08.2017

24,00

3,44

24,57

0,133

1,48

29,13

0,275

0,050

 

153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ

08.08.2017

25,00

5,43

21,02

0,029

1,45

18,45

0,151

0,031

97 км,

питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в м. Вознесенськ по трасі з м. Миколаїв

08.08.2017

25,00

7,89

19,20

0,041

2,81

15,53

0,154

0,052

50 км, с. Ковалівка, Південно-Бузька ЗС

08.08.2017

25,00

4,71

18,51

0,050

1,58

21,36

0,158

0,040

163 км,Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) р.Інгул,с.Софіївка

10.08.2017

24,00

10,06

26,44

0,106

4,47

29,81

0,133

0,028

100 км, Інгульська ЗС,

р.Інгул, с.Привільне

10.08.2017

23,00

5,38

34,98

0,044

2,12

11,54

0,291

0,090