You are here

Якісний стан водних ресурсів басейну Південного Бугу в зоні діяльності Південно-Бузького басейнового управління за липень 2017 року

Липень

 

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Гідрохімічний стан поверхневих вод в басейні Південного Бугу в липні знаходиться на задовільному рівні з деякими негативними змінами  якості у верхів’ях басейну. Ці зміни пов’язані зі зростанням температури та літньою меженню. В цілому значення показників якості не відрізняються від аналогічного періоду минулого року та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу у Хмельницькій області.

За результатами кризового моніторингу   2-х створів басейну  р. Південний Буг у Хмельницькій  області за липень 2017 року було виявлено наступне:

 1.Створ р.П.Буг,с.Копистин,нижче м.Хмельницького.

 Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р.П.Буг, с.Копистин, нижче м.Хмельницького, дещо підвищилося у порівнянні з травнем місяцем цього року (відбір проб поверхневих вод р.П.Буг згідно програмі Державного моніторингу проводиться 1 раз у квартал), від 0,6 мгО2/дм 3   до значення 1,59 мгО2/дм 3 , але ще не досягло нижньої границі допустимих значень (4,0 мгО2/дм 3 ).Як і у попередні квартали цього року, досить високим залишається вміст біогенних елементів,а саме  амонію у воді(17,144 мг/дм 3 ), перевищуючий ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р. в 13,29 раз,вміст нітритів, фосфатів, та фосфору загального,незважаючи на те, що абсолютне значення вмісту фосфатів  високе - 5,946 мг/дм 3,це менше ніж у травні цього року (11,657 мг/дм 3 ).А взагалі в цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016 року. Показник БСК-5,абсолютне значення  якого -  9,55 мгО2/дм 3 , характеризуючий вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, залишається на рівні  попередніх значень  І та ІІ кварталу цього року. У минулому  2016 році  на протязі ІІ,ІІІ,ІУ кварталів ми спостерігали дуже високе забруднення органічними речовинами, абсолютне значення БСК-5 у ІІ кварталі 2016р.  - 27,12 мгО2/дм 3 .

2.Створ р.П.Буг,с.Щедрове,Летичівського р-ну,Щедрівське водосховище.

Вміст розчиненого кисню зменшився практично в 2 рази у порівнянні з І та ІІ кварталом ,але на цьому ж рівні він був у ІІ кварталі минулого року.Вміст біогенних елементів  амонію,нітритів ,нітратів не перевищує ГДК Нормативів ЕБВО від 30.07.12р.,,зменшився у порівнянні з показниками І та ІІ кварталу цього року та аналогічним періодом минулого 2016 року., а вміст сполук   фосфору постійно  стабільно досить високий на протязі всього 2016 року та періоду спостереження 2017 року.

В межах затвердженої галузі атестації нашої лабораторії,що обумовлена матеріально-технічним станом обладнання та кадровим потенціалом, проводячи тільки орієнтовне екологічне оцінювання за значеннями  загально-санітарних  хімічних  та окремих токсикологічних  показників, можна зробити висновок, що вода р. П.Буг в створі с.Копистин  відноситься до ІУ классу якості,обмежено придатна ,небажаної якості, а в створі с.Щедрове ,Щедрівське водосховище – до ІІІ классу якості.  Порівнюючи визначені показники зі значеннями гранично- допустимих конконцентрацій нормативів екологічної безпеки водних обєктів,що використовуються для потреб рибного господарства згідно Наказу Мінагрополітики та продовольства України №471 від 30.07.12р. (Нормативи ЕБВО від 30.07.12)можемо визначити , що якість води  не відповідає  нормативам ЕБВО від 30.07.12,по показниках БСК 5,характеризуючого вміст розчинених у воді органічних сполук,та біогенних елементів.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу у Вінницькій області.

За результатами липневого моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Вінницькій області  було виявлено, що значення гідрохімічних показників залишились на рівні попереднього місяця. Помітне зменшення вмісту розчиненого кисню в усіх створах на р. П. Буг. За значеннями інтегральної оцінки якості вода Південного Бугу відноситься до ІІ-ого класу, IV-ої категорії  та характеризується за станом як задовільні  та за ступенем чистоти – слабко забруднені. 

Значення гідрохімічних показників в липні знаходилися в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БПК5 в усіх відібраних пробах, що перевищує ГДК (3,00 мгО2/дм3). Більш детальна інформація щодо величин показників якості води наведена в таблиці 1.

Далі надається короткий опис гідрохімічного стану створів  у липні.

1.Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста:

Вміст кисню у воді зменшився в порівнянні з минулим місяцем і складає – 4,50 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 24,70 мгО/дм3, що залишився на рівні минулого місяця.

2. Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці:

Вміст розчиненого кисню у воді зменшився у порівнянні з минулим місяцем, і є нижче допустимого рівня, має значення 3,60 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 28,70мгО/дм3, в порівнянні з минулим місяцем показник збільшився. Показник амонію сольового залишився на рівні минулого місяця.

3. Питний водозабір м. Вінниця, вище міста:

Значення вмісту розчиненого у воді кисню складає 4,20 мгО2/дм3, що є меншим за минулий міяць. Показник ХСК складає 27,70 мгО/дм3, вміст амонію сольового 0,17 мг/дм3. Зменшився вміст нітратів у воді 0,29 мг/дм3

4. 500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища):

Вміст розчиненого кисню зменшився і складає 5,0 мгО2/дм3, в порівнянні зі значенням минулого місяця 6,60 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,26 мг/дм3. Показник ХСК має значення 38,60 мгО/дм3. Показник нітратів збільшився і складає 6,1 мг/дм3.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Кіровоградській області.

Гідрохімічний стан води, у створах спостережень розташованих в басейні

р. Південний Буг, протягом липня знаходився на задовільному рівні, з незначними негативними змінами гідрохімічних показників.

Практично усі створи, розташовані в басейні р.Південний Буг на території Кіровоградської області, мають підвищену природну мінералізацію. Через це спостерігається підвищена жорсткість та лужність води, підвищений вміст магнію, в деяких випадках сульфат-іонів.

За результатами проведених у липні місяці вимірювань проб поверхневих вод значної тенденції до погіршення показників не спостерігається. Почав фіксуватися поступовий ріст органічного забруднення води.

Вміст кисню у липні мав оптимальні значення без тенденції до негативних змін. Середні значення вмісту розчиненого кисню протягом місяця складали від 7,92 до 8,51 мгО2/дм3.

Далі надається короткий опис гідрохімічного стану створів  у липні.

1. р.Інгул, ліва притока р.П.Буг, питний водозабір, м.Кропивницький:

Вміст кисню у воді не змінився і складає – 8,01 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК збільшився з 28,16 мгО/дм3 до 37,00 мгО/дм3. Показник амонію сольового, в порівнянні з минулим роком збільшився з 0,42 мг/дм3 до 0,55 мг/дм3.

2. р.Інгул с.Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та                       КП «Кіровоградське ВКГ»:

Вміст розчиненого у воді кисню має значення 8,06 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 32,00 мгО/дм3. В порівнянні з минулим роком збільшився показник азоту нітратного з 26,65 мг/дм3 до 38,01 мг/дм3.

3. р.Сугоклія, права притока р.Інгул, м.Кропивницький:

Стан води знаходиться на рівні минулого року, цього періоду. Значення вмісту розчиненого у воді кисню складає 7,92 мгО2/дм3. Показник ХСК становить 39,00 мгО/дм3, вміст амонію сольового 0,40 мг/дм3.

4. р.Сухоклія, права притока р.Інгул, м.Бобринець, питний водозабір:

Якість води у цьому створі залишилася без суттєвих змін. Вміст розчиненого у воді кисню складає 8,00 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,41 мг/дм3. Показник ХСК має значення 35,00 мгО/дм3.

5. р.Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха, питний водозабір, смт.Помічна:

Гідрохімічний стан, в порівнянні з минулим роком, майже не змінився, за виключенням незначного зростання органічного забруднення, показник ХСК збільшився з 36,60 мгО/дм3 до 39,00 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню складає 8,13 мгО2/дм3. Також збільшились показники мінерального фосфору з 0,01 мг/дм3 до 0,29 мг/дм3 та фосфору загального з 0,05 мг/дм3 до 0,13 мг/дм3.

6. р.Плетений Ташлик, права притока р.Чорний Ташлик, с.Новоолександрівка, технічний в/з:

Вміст розчиненого у воді кисню складає 7,98 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК становить 39,00 мгО/дм3. В порівнянні з минулим роком цього періоду, відмічається незначне зростання показників мінерального фосфору з 0,01 мг/дм3 до 0,25 мг/дм3 і фосфору загального з 0,03 мг/дм3 до 0,14 мг/дм3.

7. р. Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха, с.Звірівка Новоукраїнського району:

Якість води у цьому створі залишилася без суттєвих змін. Вміст розчиненого у воді кисню складає 7,94 мгО2/дм3. Показник амонію сольового становить 0,55 мг/дм3. Показник ХСК має значення 34,00 мгО/дм3.

8. р.Грузька, права притока р.Інгул, Лелеківське в-ще, Кіровоградська приміська ЗС:

Вміст розчиненого у воді кисню складає 8,08 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК збільшився з 29,13 мгО/дм3 до 38,00 мгО/дм3. Показник амонію сольового, в порівнянні з минулим роком цього періоду зменшився з 0,47 мг/дм3 до 0,24 мг/дм3.

9. р.Велика Вись, ліва притока р.Синюха, с.Лікареве Новомиргородського району:

Якість води у цьому створі покращилась в порівнянні з минулим роком. Спостерігається зменшення показників ХСК з 41,75 мгО/дм3 до 34,00 мгО/дм3, амонію сольового з 1,01 мг/дм3 до 0,79 мг/дм3. Відмічається незначне зменшення показників мінерального фосфору з 1,55 мг/дм3 до 0,19 мг/дм3 і фосфору загального з 0,67 мг/дм3 до 0,11 мг/дм3.

10. р.Кільтень, ліва притока р.Велика Вись, с.Нововознесенка Маловисківського району:

Вміст розчиненого у воді кисню має значення 8,51 мгО2/дм3. В порівнянні з минулим роком цього періоду, відмічається незначне зменшення показників ХСК з 29,13 мгО/дм3 до 26,77 мгО/дм3, мінерального  фосфору з 1,16 мг/дм3 до 0,89 мг/дм3 та фосфору загального з 0,51 мг/дм3 до 0,30 мг/дм3. Показник амонію сольового складає 0,30 мг/дм3.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Миколаївській області.

За результатами моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Миколаївській області за липень 2017 року було виявлено, що значення показників розчиненого кисню, біохімічного та хімічного споживання кисню знизилося у більшості створів у порівнянні з попереднім місяцем. Показники кольоровості та заліза загального у вказаних створах збільшилися в порівнянні з червнем. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники кольоровості, ХСК  та розчиненого кисню не змінилися або дещо зменшились. В іншому гідрохімічний стан  створів по Миколаївській області залишився на рівні липня 2016 року.

За значеннями інтегральної оцінки якості за поточний місяць  вода Південного Бугу відноситься до ІІ-ого класу, ІІІ-ої категорії  та характеризується за станом як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Виключенням є створ у с. Ковалівка, де вода належить до ІІ-ого класу, ІІ-ої категорії та є доброю за станом та чистою за ступенем чистоти. 

Значення гідрохімічних показників в липні знаходилися в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БСК5 (4,96 мгО2/дм3)у Софіївському водосховищі при ГДК (3,00 мгО2/дм3).

Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо створів  басейну

р. Південний Буг, проаналізованих протягом липня 2017 року.

 

Таблиця 1 

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу протягом липня 2017 р.

Назва створу

Дата відбору

Температура,

оС

Фактичні величини основних показників якості води

Р-ний кисень,

мгО2/дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон,

мг/дм3

БСК5, мгО2/дм3

ХСК,

мгО2/дм3

Залізо

заг.,

мг/дм3

Марга-нець,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

СанПіН   №4630-88

(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)

4,0

-

2,5

 

15,0

0,30

0,10

Нормативи ЕБВО від 30.07.12

-

-

1,29

3,0

50,0

-

-

Хмельницька область

р.П.Буг,с.Копистин,

нижче м.Хмельницького

27.07.2017

19,5

1,59

15,0

17,144

9,55

26,5

0,127

0,098

р.П.Буг,с.Щедрове,

Летичівського р-ну,на виході з Хмельницької області

27.07.2017

23,0

4,99

11,79

0,143

7,6

21,0

0,044

0,087

Вінницька область

Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста

06.07.2017

20,0

4,50

18,70

0,16

3,92

24,70

0,13

< 0,10

Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці

06.07.2017

20,0

3,60

17,50

0,22

4,40

28,70

0,21

< 0,10

Питний водозабір м. Вінниця, вище міста

06.07.2017

21,0

4,50

17,10

0,17

4,20

27,70

0,15

< 0,10

500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища)

06.07.2017

20,0

5,00

14,90

0,33

3,54

38,60

0,036

< 0,10

Питний водозабір м. Ладижин р. П.Буг, с. Маньківка

06.07.2017

23,0

4,20

11,60

0,13

3,54

22,80

0,033

< 0,10

Кіровоградська область

р. Інгул, ліва притока

р. П.Буг, питний водозабір,

м. Кропивницький

20.07.2017

24,40

8,01

15,71

0,55

3,27

37,00

0,17

-

р. Інгул с. Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та КП «Кіровоградське ВКГ»

20.07.2017

24,00

8,06

13,36

0,54

3,20

32,00

< 0,10

-

р. Сугоклія, права притока р. Інгул, м. Кропивницький

20.07.2017

24,60

7,92

12,28

0,40

3,58

39,00

< 0,10

-

р. Сухоклія, права притока р. Інгул,

м. Бобринець, питний водозабір

10.07.2017

22,00

8,00

11,19

0,41

3,21

35,00

< 0,10

-

р. Чорний Ташлик, ліва притока р. Синюха, питний водозабір, смт. Помічна

21.07.2017

25,00

8,13

14,26

0,62

3,59

39,00

< 0,10

-

р. Плетений Ташлик, права притока р. Чорний Ташлик,

с. Новоолександрівка, технічний водозабір

11.07.2017

24,60

7,98

13,54

0,66

3,65

39,00

< 0,10

-

р.Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха, с.Звірівка Новоукраїнського району

11.07.2017

24,00

7,94

23,11

0,55

3,26

34,00

< 0,10

-

р.Грузька, права притока р.Інгул, Лелеківське в-ще, Кіровоградська приміська ЗС

20.07.2017

24,80

8,08

11,56

0,24

3,37

38,00

0,14

-

р.Велика Вись, ліва притока р.Синюха, с.Лікареве Новомиргородського району

14.07.2017

24,40

8,01

22,21

0,79

3,63

34,00

< 0,10

-

р.Кільтень, ліва притока р.Велика Вись, с.Нововознесенка Маловисківського району

14.07.2017

24,20

8,51

12,64

0,30

3,12

26,77

< 0,10

-

Миколаївська область

 

р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір

м. Первомайськ, вище міста

04.07.2017

23,00

6,97

31,95

0,127

0,76

26,13

0,175

0,027

 

206 км, 

Первомайське водосховище- р.П.Буг, м.Первомайськ

04.07.2017

23,00

6,36

26,05

0,131

2,51

28,80

0,470

0,190

 

153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ

04.07.2017

23,00

7,11

25,63

0,092

0,37

17,33

0,148

0,036

 

136 км, Олександрівське водосховище- р.П.Буг, с.Олександрівка

04.07.2017

22,00

7,26

22,60

0,103

1,15

14,81

0,182

0,060

 

97 км,

питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в м. Вознесенськ по трасі з м. Миколаїв

04.07.2017

21,00

6,67

23,67

0,064

0,53

21,05

0,185

0,043

 

50 км, с. Ковалівка, Південно-Бузька ЗС

04.07.2017

22,00

4,41

25,66

0,067

1,10

20,18

0,146

0,021

 

р.Інгул, ліва притока р.П.Буг, 179 км,          с. Розанівка, сільгосп в/з, кордон Кіровоградської і Миколаївської обл.

06.07.2017

20,00

6,59

22,55

0,122

0,70

38,74

0,234

0,042

 

163 км,Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) р.Інгул,с.Софіївка

06.07.2017

23,00

11,57

13,37

0,000

4,96

36,76

0,190

0,059