You are here

Якісний стан поверхневих вод в басейні річки Південний Буг за червень 2017 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Гідрохімічний стан поверхневих вод в басейні Південного Бугу в червні знаходився на задовільному рівні з деякими негативними змінами  якості у верхів’ях басейну. Ці зміни пов’язані зі зростанням температури та маловодністю річки в літній період. В цілому значення показників якості не відрізняються від аналогічного періоду минулого року та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Вінницькій області.

За результатами червневого моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Вінницькій області  було виявлено, що значення гідрохімічних показників залишились на рівні попереднього місяця. Помітне зменшення вмісту розчиненого кисню в усіх створах на р. П. Буг. За значеннями інтегральної оцінки якості вода Південного Бугу відноситься до

ІІІ-ого класу, IV-ої категорії  та характеризується за станом як задовільна  та за ступенем чистоти – слабко забруднена. 

Значення гідрохімічних показників в червні знаходилися в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БПК5 в усіх відібраних пробах, що перевищує ГДК (3,00 мгО2/дм3). Більш детальна інформація щодо величин показників якості води наведена в таблиці 1.

1.Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста:

Вміст кисню у воді зменшився в порівнянні з минулим місяцем і складає – 7,80 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 24,80 мгО/дм3.

2. Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці:

Вміст розчиненого кисню у воді зменшився у порівнянні з минулим місяцем має значення 6,50 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 20,80 мгО/дм3. В порівнянні з минулим місяцем збільшилися показники амонію сольового з 0,18  мг/дм3 до 0,21 мг/дм3.

3. Питний водозабір м. Вінниця, вище міста:

Значення вмісту розчиненого у воді кисню складає 9,70 мгО2/дм3. Показник ХСК складає 20,80 мгО/дм3, вміст амонію сольового 0,22 мг/дм3. Зменшився вміст нітратів у воді з 1,4 ммг/дм3 до 0,22 мг/дм3

4. 500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища):

Вміст розчиненого кисню зменшився і складає 6,60 мгО2/дм3, в порівнянні зі значенням минулого місяця 8,0 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,26 мг/дм3. Показник ХСК має значення 36,60 мгО/дм3.

5. Питний водозабір м. Ладижин р. П.Буг, с. Маньківка :

Якість води у цьому створі залишилася без суттєвих змін. Вміст розчиненого у воді кисню складає 7,20 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,11 мг/дм3. Показник ХСК має значення 25,70 мгО/дм3. Зменшилась концентрація нітритів та нітратів.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Кіровоградській області.

1.р.Інгул, ліва притока р.П.Буг, питний водозабір, м.Кропивницький:

Вміст кисню у воді не змінився і складає – 8,90 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 25,74 мгО/дм3. Показник амонію сольового, в порівнянні з минулим роком збільшився з 0,22 мг/дм3 до 0,60 мг/дм3.

2. р.Інгул с.Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та КП «Кіровоградське ВКГ»:

Вміст розчиненого у воді кисню має значення 8,82 мгО2/дм3. Показник органічного забруднення води – ХСК складає 29,70 мгО/дм3. В порівнянні з минулим роком збільшилися показники амонію сольового з 0,16 мг/дм3до 0,90 мг/дм3 та азоту нітратного з 19,56 мг/дм3 до 35,02 мг/дм3.

3. р.Сугоклія, права притока р.Інгул, м.Кропивницький:

Стан води знаходиться на рівні минулого року, цього періоду. Значення вмісту розчиненого у воді кисню складає 8,82 мгО2/дм3. Показник ХСК складає 30,69 мгО/дм3, вміст амонію сольового 0,41 мг/дм3.

4. р.Сухоклія, права притока р.Інгул, м.Бобринець, питний водозабір:

Якість води у цьому створі залишилася без суттєвих змін. Вміст розчиненого кисню складає 8,64 мгО2/дм3. Показник амонію сольового складає 0,37 мг/дм3. Показник ХСК має значення 30,00 мгО/дм3.

5. р.Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха, питний водозабір, смт.Помічна:

Гідрохімічний стан в порівнянні з минулим роком майже не змінився, за виключенням незначного зростання органічного забруднення, показник ХСК збільшився з 36,50 мгО/дм3 до 39,60 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню складає 9,11 мгО2/дм3. Також збільшились показники мінеральнонг фосфору з 0,06 мг/дм3 до 0,27 мг/дм3 та фосфору загального з 0,05 мг/дм3 до 0,15 мг/дм3.

6. р.Плетений Ташлик, права притока р.Чорний Ташлик, с.Новоолександрівка, технічний в/з:

Вміст розчиненого у воді кисню складає 9,04 мгО2/дм3. В порівнянні з минулим роком цього періоду, відмічається незначне зростання органічного забруднення води – ХСК з 32,00 мгО/дм3 до 38,61 мгО/дм3 та показників мінерального фосфору з 0,09 мг/дм3 до  0,18 мг/дм3 та фосфору загального з  0,07  мг/дм3 до 0,12 мг/дм3.

Характеристика стану якості води в розрізі питних водозаборів та граничних створів басейну Південного Бугу в Миколаївській області.

За результатами моніторингу  створів басейну  р. Південний Буг у Миколаївській області за червень 2017 року було виявлено, що значення гідрохімічних показників залишились на рівні попереднього місяця. Помітне зростання вмісту розчиненого кисню порівняно з травнем у створах на р. П. Буг у с. Олексіївка та м. Вознесенськ, а також на Софіївському водосховищі.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показники заліза загального зменшились приблизно в два рази. В іншому гідрохімічний стан вище названих створів суттєво не змінився.

За значеннями інтегральної оцінки якості за поточний місяць  вода Південного Бугу відноситься до ІІ-ого класу, ІІІ-ої категорії  та характеризується за станом як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Виключенням є створ у с. Ковалівка, де вода належить до ІІ-ого класу, ІІ-ої категорії та є доброю за станом та чистою за ступенем чистоти. 

Значення гідрохімічних показників в червні знаходилися в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року, окрім показника БПК5 у Софіївському водосховищі (3,09 мгО2/дм3), що дещо перевищує ГДК (3,00 мгО2/дм3). Більш детальна інформація щодо величин показників якості води наведена в таблиці 1.

Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо створів  басейну

р. Південний Буг, проаналізованих протягом червня 2017 року.

Таблиця 1 

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу протягом червня 2017 р.

 

Назва створу

Дата відбору

Температура,

оС

Фактичні величини основних показників якості води

Р-ний кисень,

мгО2/дм3

Кольо-

ровість,

0 ПКШ

Амоній-іон,

мг/дм3

БСК5, мгО2/дм3

ХСК,

мгО2/дм3

Залізо

заг.,

мг/дм3

Марга-нець,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

СанПіН   №4630-88

(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)

4,0

-

2,5

 

15,0

0,30

0,10

Нормативи ЕБВО від 30.07.12

-

-

1,29

3,0

50,0

-

-

Вінницька область

Питний водозабір м. Хмільник р. П. Буг, вище міста

21.06.2017

22,00

7,80

17,60

0,13

3,78

24,80

0,23

< 0,10

Питний водозабір м. Калинівка, р. П. Буг, с. Гущинці

21.06.2017

22,00

6,50

16,70

0,21

3,16

20,80

0,16

< 0,10

Питний водозабір м. Вінниця, вище міста

21.06.2017

22,00

9,70

16,70

0,22

3,16

20,80

0,15

< 0,10

500м нижче скиду КП «Вінницяоблводоканал» (нижче греблі Сабарівського водосховища)

21.06.2017

22,00

6,60

19,3

0,26

5,72

36,60

0,15

< 0,10

Питний водозабір м. Ладижин р. П.Буг, с. Маньківка

21.06.2017

23,00

7,20

12,90

0,11

3,80

25,70

0,18

< 0,10

Кіровоградська область

р. Інгул, ліва притока

р. П.Буг, питний водозабір,

м. Кропивницький

08.06.2017

18,50

8,90

12,82

0,22

2,62

25,74

< 0,10

-

р. Інгул с. Первозванівка, нижче скиду ДП «Схід-ГЗК» Інгульської шахти та КП «Кіровоградське ВКГ»

08.06.2017

19,00

8,96

11,38

0,16

2,96

29,70

< 0,10

-

р. Сугоклія, права притока р. Інгул, м. Кропивницький

08.06.2017

18,70

8,82

10,47

0,41

3,40

30,69

< 0,10

-

р. Сухоклія, права притока р. Інгул,

м. Бобринець, питний водозабір

26.06.2017

20,50

8,64

13,72

0,37

3,23

30,00

< 0,10

-

р. Чорний Ташлик, ліва притока р. Синюха, питний водозабір, смт. Помічна

02.06.2017

17,30

9,11

14,26

0,30

3,64

39,60

< 0,10

-

р. Плетений Ташлик, права притока р. Чорний Ташлик,

с. Новоолександрівка, технічний водозабір

06.06.2017

17,00

9,04

14,08

0,27

3,50

38,61

< 0,10

-

Миколаївська область

 

р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір

м. Первомайськ, вище міста

07.06.2017

24,00

10,07

21,38

0,056

1,28

27,83

0,096

0,032

 

 

153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ

07.06.2017

22,00

7,65

20,17

0,042

1,06

23,71

0,063

0,027

 

 

97 км,

питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в м. Вознесенськ по трасі з м. Миколаїв

07.06.2017

23,00

11,20

16,71

0,069

1,71

24,74

0,066

0,026

 

 

50 км, с. Ковалівка, Південно-Бузька ЗС

07.06.2017

22,00

6,95

21,49

0,063

1,23

19,59

0,085

0,019

 

 

163 км,Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) р.Інгул,с.Софіївка

12.06.2017

23,00

15,78

22,28

0,088

3,09

29,78

0,123

0,062