You are here

Якісний стан водних ресурсів басейну Південного Бугу в зоні діяльності Південно-Бузького басейнового управління за перший квартал 2017 року

 У 2017 році радіологічний та гідрохімічний моніторинг поверхневих вод басейну річки Південний Буг здійснюється згідно Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод (наказ Держводагентства №14 від 10 лютого 2015 року).

У першому кварталі в басейні річки Південний Буг (р. П.Буг) лабораторії спостерігали 38 створів. На гідрохімічні дослідження було відібрано 68 проб та виконано 2136 визначень. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) зафіксовано у відсотках:

  • Хмельницька область – 13% ;
  • Вінницька область – 8% ;
  • Миколаївська область – 9% ;
  • Кіровоградська область – 18,4% (за лютий-січень, березневі проби в роботі);
  • Одеська область – 3% ;

Згідно з  результатами гідрохімічних вимірювань найбільш забрудненою дільницею басейну р. П. Буг є створи на території Хмельницької, Вінницької та Кіровоградської областей. На якість води на цих ділянках мають впливскиди забруднюючих речовин зі стічними водами МКП «Хмельницькводоканал», КП «Вінницяводоканал» та  Кіровоградський водоканал. Так, у березні на Хмельниччині у створі на р. П. Буг у с. Копистин, нижче м. Хмельницький амоній сольовий зафіксований у концентрації 18,53 мг-дм3 при ГДК 2,6 мг/дм3, що  складає максимальне перевищення в 7,12 разів. В усьому басейні мають місце органічні забруднення за ХСК (хімічне споживання кисню) та БСК (біохімічне споживання кисню). На Вінничині у створі на р. П. Буг нижче скиду «Вінницяводоканал», Сабарівське водосховище в березні зафіксовано БСКп 9,3 мгО2/дм3 при ГДК 3,0 мгО2/дм3, що  складає максимальне перевищення в 3,1 рази; та ХСК 46,5 мгО2/дм3 при ГДК 15,0 мгО2/дм3, що також складає максимальне перевищення в 3,1 рази. В Кіровоградській області в порівнянні з минулим роком відповідного періоду кількість перевищень  збільшилась на 2,3 відсотка.

На Миколаївщині якість води залишилась на рівні минулого року відповідного періоду з відсотком перевищень 9%, з яких 3% припадає на техногенні забруднення (ХСК і БСКп), 6% - це перевищення за сухим залишком, сульфатами, хлоридами, кальцієм, магнієм, що є природнім у притоках р. П. Буг та лимані;

В межах цілого басейну кисневий режим задовільний, вміст біогенних елементів групи азоту (нітрати і нітрити) та концентрації солей важких металів знаходяться значно нижче ГДК. Хром та кадмій не виявлені.

За результатами спостережень можливо зробити висновок, що якість поверхневих вод басейну Південного Бугу за більшістю гідрохімічних показників відповідає нормам СанПіН №4630-88 для водойм водогосподарсько-питного водокористування. За станом якості поверхнева вода в межах басейну річки П.Буг відноситься до другого класу, третьої категорії та є доброю.

Для радіологічних досліджень по басейну р. П. Буг відібрано 40 проб та проведено 80 вимірювань за визначенням Цезію-137 та Стронцію-90. Радіаційний стан поверхневих водойм басейну Південного Бугу в І кварталі 2017 року є задовільним. Порівняно з минулими роками він залишається майже незмінним та відповідає Державним гігієнічним нормативам «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у питній воді» 2006 року.