You are here

Якісний стан водних ресурсів басейну Південного Бугу в зоні діяльності Південно-Бузького басейнового управління за 9 місяців 2016 року

Submitted by elena on Пон, 07/11/2016 - 11:16

За 9 місяців 2016 року, згідно Програми державного моніторингу довкілля, 5 вимірювальних лабораторій у басейні річки Південний Буг виконали 7058 вимірювань, із них має місце 704 випадки перевищення ГДК, що складає 9,97 % від загальної кількості вимірювань.

Виходячи з результатів щомісячних досліджень, виконаних протягом         9 місяців 2016 року, можна зробити висновок що у гідрохімічному стані  водосховищ каскаду та основних водотоків басейну ситуація залишилась на рівні 2015 року. Одним із факторів, що здійснював свій вплив на стан водойом, є природний фактор (значна кількість опадів на початку ІІ кварталу 2016 року).

На території Хмельницької, Вінницької, Одеської та Кіровоградської областей поверхневі води басейну річки Південний Буг більше забруднені органічними сполуками ніж у Миколаївській області.

 Підвищений вміст органічних сполук також є наслідком впливу забруднюючих речовин, які потрапляють у водні об’єкти зі стічними водами підприємств, і впливу органічних сполук природного походження.

Кисневий режим річки задовільний, жорсткість води середня, хоча мали місце разові незначні перевищення ГДК.

 Деяке  зростання показників сухого залишку та його складових є наслідком високої мінералізації природних вод у Миколаївській та Кіровоградській областях (притоки річки та підземні води).

Вміст біогенних елементів групи азоту у водах басейну річки Південний Буг знаходиться значно нижче ГДК для водойм господарсько-питного водокористування.

Концентрації солей важких металів у поверхневих водах Південно-Бузького басейну  не перевищували норм СанПіН №4630-88 для водойм господарсько-питного водокористування. Хром та кадмій не виявлені.

Дані радіологічного моніторингу поверхневих вод басейну річки Південний Буг свідчать про те, що активність радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 знаходиться значно нижче ДР-2006 (Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у питній воді» 2006 року).