You are here

Державний моніторинг поверхневих вод Басейну р. Південний Буг по Миколаївській області, що проводиться лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Миколаївського регіонального управління водних ресурсів на кінець 2014 року.

За даними Миколаївського РУВР Програмою гідрохімічного контролю передбачено наступний обсяг гідрохімічних досліджень на 2014 рік:

по р. Синюха, вище м. Первомайська в районі питного водозабору м. Первомайська, відбір проб – щомісячно;

по р. П. Буг, нижче м. Первомайська, с. Олексіївка в районі водозабору питної води м. Южноукраїнська, відбір проб – щомісячно;

по р. П. Буг, 97 км від гирла, 2 км до межі в м. Вознесенськ нижче впадіння р. Мертвовод, відбір проб - щомісячно;

по р. Інгул, в районі питного водозабору м. Новий Буг (Софіївське водосховище),  відбір проб - щомісячно;

р. Мертвовод, ліва притока р. П. Буг, 2 км, 1 км вище залізничного мосту через р. Мертвовод, відбір проб – щоквартально;

по р. Інгулець, 83 км, Інгулецька ЗС, м. Снігурівка, відбір проб І, ІV квартал - щоквартально,  ІІ, ІІІ квартал – щомісячно.

по 3-х водосховищах: Первомайське, Олександрівське, Ташлицьке відбір проб – щоквартально;

по р. Інгул с. Розанівка, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей, відбір проб - щоквартально;

по Бузькому лиману, в районі водозабору Миколаївської ТЕЦ, відбір проб -  щоквартально;

по зрошувальним системам: Південно-Бузькій, в районі с. Ковалівка, Інгульській –

с. Привільне, відбір проб – 3 рази за поливний сезон.

Відібрані гідрохімічні проби аналізуються в лабораторії на повний гідрохімічний аналіз по 36 показникам.

Систему р. Південний Буг складає:

1. Первомайське водосховище. Вміст забруднюючих речовин у воді практично по всім показникам був у межах ГДК для водойм господарсько-питного та культурно-побутового водокористування (згідно СанПіН № 4630-88). Дещо зменшилось у порівнянні з минулим роком середньорічне споживання кисню (ХСК) – 19,05 мг/дм3 кисню проти 21,63 мг/дм3 кисню у 2013 р.

2. В межах м. Первомайська в р. П. Буг впадає притока – р. Синюха, яка контролюється в районі питного водозабору м. Первомайська (10 км вище по р. Синюха від гирла). Вміст забруднюючих речовин у воді майже по всім показникам був в межах ГДК. Лише було перевищення ГДК по ХСК в середньому в 1,4 рази, як і в 2013 році.

3. Нижче по течії р. П. Буг, приблизно 60 км від м. Первомайська, розташований водозабір ВП «ЮУ АЕС». На цій ділянці у 2014 році було скинуто 1226,7 тис. мнедостатньо очищених  стічних  вод з очисних споруд м. Первомайська, але як і в минулому році, ніякого негативного впливу на якість води в створах водозабору від цього скиду не спостерігалось. Якість води в створі водозабору була такою як і в Первомайському  водосховищі та в р. Синюха. В порівнянні з минулим роком середньорічна по ХСК– 22,79 мг/дм3 кисню залишалась майже на тому ж рівні. Інші показники не перевищують ГДК.

4. Кілька кілометрів нижче за течією знаходиться наступний створ контролю - Ташлицьке водосховище. У водосховищі в цьому році, як і в минулому, стабільно перевищували ГДК для водогосподарських водоймищ такі показники: магній – в 1,8 рази, середньорічна – 71,75 мг/дм3, жорсткість загальна в 1,3 рази, середньорічна – 8,85 мг. екв./дм3 та ХСК в 1,7 рази середньорічна – 25,18 мг/дм3 кисню. Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком збільшилась продувка Ташлицького водосховища (46590,0 тис. куб. м проти 41590,3 тис. куб. м). Негативного впливу продувки Ташлицького водосховища на р. П. Буг також як і в минулому році не спостерігалось.

5. В 20 км нижче за течією р. П. Буг знаходиться Олександрівське водосховище. Мали місце перевищення ГДК по ХСК (середньорічна 16,41 мг/дм3 кисню, ГДК – 15,0 мг/дм3 кисню). Інші показники складу води як і минулого року знаходяться в межах ГДК для водойм господарсько-питного та культурно-побутового водокористування.

6. Нижче м. Вознесенська на р. П. Буг, розташований наступний створ контролю. В  цьому створі  мали місце перевищення ГДК по ХСК в 1,6 рази, середньорічна  - 23,28 мг/дм3 кисню. В 5 км вище цього водозабору в р. П. Буг впадає дуже мінералізований приток – р. Мертвовод, тому вода в цьому створі мінералізована більше в порівнянні з верхнім водозабором  ВП ”ЮУ АЕС” (514,6 мг/дм3 проти 474,9 мг/дм3  сухий залишок).

7. Наступний створ спостереження – р. Мертвовод, мінералізований приток р. П. Буг. В цьому створі  мали місце перевищення ГДК по ХСК  в 1,9 рази, жорсткості загальній – в 1,65 рази,   магнію – в  1,7 рази, сухий залишок - в 1,3 рази.

8. Нижче за течією р. П. Буг, в 35 км від м. Миколаєва, знаходиться водозабір Південно-Бузької зрошувальної системи (с. Ковалівка), який є найнижчим створом контролю на річці. Вміст забруднюючих речовин у воді в самому нижньому створі контролю по р. П. Буг в меженний період за червень-серпень місяці поточного року практично за всіма показниками був у межах ГДК. Перевищення ГДК мали місце лише по ХСК в 1,5 рази – середньорічна 22,20 мг/дм3 кисню. Інші показники знаходяться в межах норми.

Майже по всіх створах спостережень р. Південний Буг були перевищення ГДК по ХСК та БСКп, по деяких створах – магнію, але в порівнянні з минулим  роком ці перевищення знаходяться на рівні 2013 року.

Якщо порівняти якість води річки Південний Буг в динаміці руху від верхнього створу до міста Миколаєва, можна зробити висновок, що спостерігається постійний та поступовий зріст мінералізації річкової воді по мірі руху до півдня – від 410,75 мг/дм3 (Первомайське водосховище) до 514,58 мг/дм3 (м. Вознесенськ), що є наслідком високої мінералізації природних вод (притоки річки та підземні води.)

1. Згідно моніторингу проводився відбір проб з р. Інгул в районі с. Розанівка, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей. На цьому створі спостерігалися  перевищення  ГДК  по сухому залишку в 1,4 р., середньорічна – 1373,5 мг/дм3, магнію в 1,6 р. середньорічна – 63,54 мг/дм3, жорсткості загальній в 1,8 р. середньорічна – 11,15 мг.екв./дм3, що пояснюється природним фоном р. Інгул, а також мали місце перевищення ГДК по ХСК в 1,7 р. середньорічна – 26,05 мг/дм3 кисню. Інші показники знаходяться в межах норми.

2. Нижче цього створу розташоване Софіївське водосховище – Новобузька дільниця групового водопроводу. Рівень мінералізації водоймища перевищує ГДК в 1,3 р.– середньорічна дорівнює 1347,83 мг/дм3. Перевищує ГДК жорсткість загальна в 2,9 р.– середньорічна 20,18 мг. екв./дм3 та магній в 1,7 р. – середньорічна  66,78 мг/дм3. Були перевищення ГДК по ХСК  в 1,6 рази, середньорічна 23,23 мг/дм3 кисню, одиничні перевищення по сульфатам, натрію. Інші показники знаходяться в межах норми.

3. Нижче по течії р. Інгул, приблизно 60 км в районі с. Привільне, знаходиться водозабір Інгульської зрошувальної системи. Ніяких скидів промислових чи побутових стічних вод на цій ділянці ріки немає. Спостерігалися перевищення ГДК середньорічних по сухому залишку в 1,5 р.- 1486,0 мг/дм3, магнію  в 1,9 р.– 74,99 мг/дм3, жорсткості  в 1,7 р.– 11,70 мг.екв./дм3, ХСК  в 1,4 р.– 24,04 мг/дм3 кисню, натрію в 1,1 р. – 222,47 мг/дм3. Інші показники знаходяться в межах норми.

4. Наступним створом спостереження є р. Інгул, ліва притока р. П. Буг (м. Миколаїв, біля старого пішохідного мосту). В цьому створі мали місце перевищення  ГДК  по ХСК  в 2,3 р. - середньорічна 35,08 мг/дм3 кисню, по жорсткості в 2,9 р.- середньорічна 20,18 мг/дм3, по сухому залишку в 4,8 р. – середньорічна  4778,03 мг/дм3,  по хлоридам в 6,2 р. - середньорічна 2187,27 мг/дм3, по магнію в 4,2 р. - середньорічна 169,94 мг/дм3, по натрію в 6,2 р. - середньорічна 1230,34 мг/дм3.

В м. Миколаєві на Бузькому лимані розташований останній створ контролю в районі водозабору Миколаївської ТЕЦ. Внаслідок згінно-нагінних явищ, що мають місце у Бузькому лимані, спостерігалися нестабільні  показники по сухому залишку (від 1286,0 мг/дм3 до 7659,0 мг/дм3), по хлоридам (від 2122,57 мг/дм3 до 3814,42 мг/дм3), по магнію (від 162,03 мг/дм3 до 276,03 мг/дм3), по жорсткості загальній (від 19,08 мг.екв./дм3 до 30,10 мг. екв./дм3), по натрію (від 1388,89 мг/дм3 до 2349,0 мг/дм3). Перевищувала ГДК в 2,5 р. середньорічна концентрація по ХСК – 36,71 мг/дм3 кисню. Спостерігались одиничні перевищення по калію. Інші показники знаходяться в межах норми.

Взагалі кисневий режим поверхневих водоймищ комплексного призначення по області  задовільний  та знаходиться в межах  від 6,07 мг/дм3  кисню до 21,06 мг/дм3 кисню за даними 2014 року. Високий вміст розчиненого кисню пояснюється високою аерацією води в місцях відбору проб. Вміст  амонію сольового, нітратів та нітритів у пробах поверхневих вод знаходяться  значно нижче  рівня токсичної дії ГДК. Не виявлений у поверхневих водах хром та кадмій.

По загальним даним гідрохімічних досліджень по річкам та водоймищам Миколаївської області особливих змін за звітний  період в порівнянні з минулим  роком  не  спостерігалося.

Поливна і дренажна вода

У звітному році лабораторія відпрацювала для Снігурівської ГГМП 144 проби поливної та дренажної води по 2088 визначенням. Проби відбиралися переважно біля головних насосних станцій на початку та наприкінці поливного сезону.

Визначення якості води проводилося за ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення . Агрономічні критерії».

Основними джерелами зрошення в Миколаївській області є річки Інгулець та Дніпро, П.Буг, Інгул а також водосховища: Явкінське, Щербанівське, Нечаянське, Кам’янське, Таборівське й інші, та ставки - накопичувачі поверхневого стоку на малих річках і балках.

Хімічний склад дренажно-скидних вод визначався 14 та 22 компонентним аналізом.

Води р. П.Буг хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатні - магнієво-кальцієві та натрієво-магнієві. За минулорічними спостереженнями хімічний склад та загальна мінералізація  при цьому доволі стабільні.

В р. Інгул вода хлоридно-сульфатна-магнієво-натрієва. В порівнянні з даними минулих років зміни незначні. Хімічний склад змінюється несуттєво, від вищезазначеного до змішаного по більшості іонів.

За критеріями оцінки якості води в джерелах зрошення області, вона відноситься як до обмежено придатної за небезпекою вторинного засолення та осолонцювання  ґрунту а також негативного впливу на рослини.

Радіологічний контроль

Програма  радіологічного контролю передбачала  наступний обсяг  робіт на 2014 рік:

- Первомайське водосховище,  відбір проб –  щомісячно;

- р. Синюха, водозабір м. Первомайська,  відбір проб – щоквартально;

- р. П. Буг, район забору питної води м. Южноукраїнська (с. Олексіївка), відбір проб – щомісячно;

- р. П. Буг, м. Вознесенськ (2 км до в’їзду в місто),  відбір проб – щомісячно;

- Інгулецька ЗС (Снігурівський район) відбір проб в І і ІV кв. – щоквартально, ІІ і ІІІ кв. – щомісячно);

- р. Інгул, біля с. Привільне Баштанського району, відбір проб – три рази за поливний сезон.

- Ташлицьке водосховище, відбір проб – щомісячно;

- Софіївське водосховище, відбір проб – щомісячно.

Лабораторія проводила визначення концентрації цезію-137 та стронцію-90 в 144 зразках проб.

Активність радіонуклідів цезію-137 у воді була в межах від 1,24 пКи/л - р. П. Буг, район забору питної води м. Южноукраїнська (с. Олексіївка) до 3,54 пКи/л Первомайське  водосховище.

Активність радіонуклідів стронцію-90 у воді була в межах від 6,24 пКи/л Інгулецька ЗС (Снігурівський район) до 8,92 пКи/л Первомайське водосховище.

Дослідження  радіонуклідного складу води поверхневих водоймищ області стабільно відповідають "Допустимим рівням вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в питній воді" (ДР-2006).