You are here

План заходів на 2013 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки підвідомчих організацій Миколаївського обласного управління водних ресурсів

                         

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                               Наказ облводресурсів

                                            від 01 квітня 2013 року  №  24

План заходів

Миколаївського облводресурсів на 2013 рік щодо забезпечення

реалізації Державної програми щодо запобігання

  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою

Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240, на підприємствах, в установах та

організаціях, які належать до сфери управління Агентства

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

      Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

Постійно

 

Керівники структурних             підрозділів апарату облводресурсів,

начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ 

 

І. Лоць

М. Баранов

 

2.

      Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року        № 1001

Протягом року

Керівники структурних             підрозділів апарату облводресурсів,

начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ 

 

І. Лоць

М. Баранов

 

3.

      З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є облводресурсів, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, технічний відділ, відділ водогосподарських об’єктів,

начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ 

 

І. Лоць

М. Баранов

М. Павлова

 

1

2

3

4

5

   4.

 

      Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ економіки, головний юрисконсульт облводресурсів,

начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ  

 

 

М. Павлова

Л. Шевельова

С. Куніна

 

5.

 

       Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

      Керівникам бюджетних установ та організацій, а також державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства, забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку та звітності, головний юрисконсульт облводресурсів,                             начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ 

 

  Л. Шевельова

М. Павлова

С. Куніна

 

6.

      З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів,

начальники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ 

 

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів,

керівники організацій

7.

 

 

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

 

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, головний юрисконсульт облводресурсів

  начальники УВГ, МУВГ,   

  СГГМП, НДГВ 

 

М. Павлова

 

 

8.

      З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, головний юрисконсульт облводресурсів,

начальники УВГ, МУВГ,   

СГГМП, НДГВ 

 

 М. Павлова

С. Куніна

 

9.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

 

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

С. Куніна

 

 

10.

  

     Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до Кабінету Міністрів України через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань

 

 

    

 

 Протягом         року

 

 

 

 

 

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

 

 

 

      

 

М. Баранов

О. Дзина

 

11.

      З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

 

 

 

М. Баранов

О. Дзина

 

12.

      Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Січень

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

 

М. Баранов

О. Дзина

 

 

13.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2013 рік підвідомчих організацій облводресурсів

 

Протягом

 року

Головний ревізор

 

 Н. Рехтета

14.

      Забезпечити організацію своєчасного і об’єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012

При необхідності

Провідний інженер по підготовці кадрів

А. Апостолова

 

15.

         Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

Постійно

 

керівники структурних підрозділів, головний юрисконсульт,

  начальники УВГ, МУВГ,   

  СГГМП, НДГВ 

 

 

І. Лоць

С. Куніна

 

16.

         Під час проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

 

О. Дзина

17

      Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

Щоквартально до

5 числа

Головний юрисконсульт облводресурсів

начальники УВГ, МУВГ,   

СГГМП, НДГВ 

 

С. Куніна

 

 Відділ економіки облводресурсів                                                           Провідний інженер по підготовці кадрів

                                                                      

Л. Шевельова                                                                                        А. Апостолова