You are here

Структура

Основні положення про структурні підрозділи

Південно-Бузького БУВР

Відділ водних об’єктів, використання водних ресурсів та моніторингу здійснює державне управління в області використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Відділ координує роботу організацій, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з використанням, збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та вирішує в утановленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і глузей економіки воднпими ресурсами. Віділ координує роботу систем водопостачання сільських населених пунктів.

Телефон: 37-91-43

ел.адреса: adz_mk_vodhoz@ukr.netpbug_buvr_vodres@ukr.net

Відділ водокористування є структурним підрозділом апарату Південно-Бузького БУВР, координує і контролює роботу відділів водокористування управлінь водного господарства щодо своєчасного забезпечення подачі води, її обліку та реалізації на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно укладених договорів. Відділ організовує і контролює роботу диспетчерської служби управлінь з міжгосподарського розподілу та раціонального використання води в умовах платного водокористування.

Телефон: 37-91-56

Відділ економіки являється структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР, призваним направляти свою діяльність на розвиток водного господарства, меліорації земель, проводити планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, на підвищення економічного, ефективного використання водних ресурсів, поливних земель. Відділ забезпечує правильне застосування діючих законодавчих актів стосовно питання економіки, організаціями,що входять до складу Південно-Бузького БУВР.

Телефон: 37-91-48

Відділ енергозбереження, зв’язку та  механізації є самостійним структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР і в своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику начальника обласного управління водних ресурсів з питань експлуатації водогосподарських систем. Всі доручення начальника відділу з питань технічної експлуатації та ремонту насосно-силового і енергетичного обладнання, електромереж є обов’язковим для всіх нчальників підрозділів обласного управління водних ресурсів.

Телефон: 37-91-46

Відділ техногенно-екологічної безпеки Південно-Бузького БУВР виконує проведення єдиної технічної політики та техногенно-екологічної безпеки в галузі водного господарства. Відділ надає пропозиції щодо розробки державних цільових та регіональних програм розвитку водного господарства, з питань захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, берегоукріплення, меліорації та бере участь у їх реалізації.

Телефон: 48-90-49

Відділ експлуатації водогосподарських систем Південно-Бузького БУВР є структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР. Відділ здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів міжгосподарських меліоративних систем.

Телефон: 37-91-43

Бухгалтерська служба Південно-Бузького БУВР є самостійним структурним підрозділом, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Служба управління здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

Телефон: 37-91-57

Юридична служба Південно-Бузького БУВР є самостійним структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР. Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів Південно-Бузького БУВР, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Телефон: 37-91-54

Кадрова служба Південно-Бузького БУВР покладена на провідного інженера по підготовці кадрів Південно-Бузького БУВР. Прийом і розстановку кадрів службі здійснювати по професіональним і діловим якостям, проводити контроль за правильним використанням кадрів на роботі. Забезпечення Південно-Бузького БУВР необхідною кількістю кадрів керівного складу, спеціалістів, робітників необхідним спеціальностей і кваліфікацій згідно з планом по праці і зарплаті.

Телефон: 37-91-54

Служба охорони праці створена начальником Південно-Бузького БУВР для реалізації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-профілактичних заходів в облводресурсів  та підвідомчих організаціях, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі праці.

Телефон: 37-91-54

Ремонтно-будівельна дільниця є структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР, функціональними обов’язками якої є розробка річних та місячних планів ремонтних робіт: автотранспорту, обладнання, будівель, споруд Південно-Бузького БУВР.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів  здійснює контроль якості поверхневих, зворотних (стічних) і підземних вод за хімічними і радіологічними показниками, а також фізико-хімічних властивостей грунтів відповідно до чинного законодавства.

Телефон: 47-95-10

 

Структура апарату Південно-Бузького БУВР
         

     Начальник     

Письменний Сергій Миколайович

тел. (0512) 37 91 42

ел.адреса:mk_vodhoz@ukrpost.ua

 

Заступник начальника по водним об'єктам, використанню водних ресурсів та моніторингу

Грищенко Анатолій Віталійович

тел.37-91-45

Заступник начальника
Лоць Ігор Степанович

тел 37 91 47

Відділ водних об'єктів, використання водних ресурсів та моніторингу 7 чол.
Начальник відділу Брагін Андрій Володимирович

тел 37 91 43

ел.адреса:

adz_mk_vodhoz@ukr.net

Відділ енергозбереження, зв'язку та механізації 4 чол. Андросов Сергій Олексійович

тел 37 91 46

Відділ експлуатації водогосподарських систем 3 чол. Румик Дмитро Васильович

тел 37 91 53

Відділ водо- користування 3 чол.

Єфімов Дмитро Олександрович

тел 37 91 56

Поровідний інженер по підготовці кадрів

Апостолова Анастасія Валеріївна
тел 37 91 54

Юридична служба

Куніна
Світлана  Вікторівна

тел 37 91 54

Провідний інженер з охорони праці Овод Зоя Федорівна

тел 37 91 54

Відділ економіки 4 чол.

Шевельова Лариса Вікторівна

тел 37 91 48

 

Відділ техногенно-екологічної безпеки 4 чол.
Сулима Володимир Ілліч

тел 37 91 43

Ремонтно- будівельна дільниця

Максименко Валентина Олексіївна

тел 23 03 90

 

Відділ бухгалтерського обліку 5 чол.

В.о. головного бухгалтера Рехтета Надія Анатоліївна

тел 37 91 57